LAMAN UTAMA

Kata aluan Pengetua

Salam sejahtera,
Terlebih dahulu saya bersyukur dan ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kerana diberi kesempatan untuk memberikan kata-kata aluan dalam dalam blog sekolah ini.
Syabas kepada pasukan pembangunan laman web ini yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan satu platform bagi menghubungkan guru, pelajar dan ibubapa. Semoga usaha murni akan akan diteruskan lagi oleh generasi yang akan datang.
Diharapkan semua pihak dapat mengambil manfaat daripada penghasilan blog sekolah ini.
Sekian, terima kasih.
PN HJH ROHAYA BT SHAARI
Pengetua
SMK BUKIT MERTAJAM